Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció tercera. Anuncis particulars

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

FUNDACIÓ UNIVERSITAT - EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 597006
Convocatòria de la beca ROBOT 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), amb la col·laboració de l'empresa ROBOT convoca una beca per cursar el Màster Universitari en Enginyeria Industrial de la UIB (beca ROBOT) amb la finalitat de contribuir a l'excel·lència en la formació de joves, dotar-los d'un alt grau de qualificació, apostar pel seu talent, i fomentar la seva carrera professional.

La beca ROBOT cobreix el cost complet de la matrícula del Màster Universitari en Enginyeria Industrial de la Universitat de les Illes Balears (UIB) durant el període de realització previst els anys acadèmics 2021-22 i 2022-23.

Bases a <https://agenda.uib.es/66546/detail/beca-robot-2021.html>.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (3 de desembre de 2021)

El director la FUEIB Luis Vegas Alonso