Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 536018
Llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria d'oficial llanterner, funcionari de carrera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El senyor Batle mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 5205/2021 de data 3 de novembre de 2021 ha resolt aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al procés selectiu convocat per a cobrir, com a funcionari de carrera, un lloc de feina d'OFICIAL LLANTERNER de l'Ajuntament de Marratxí.

Relació d'aspirants admesos: 

  1. Arroyo Pina, Borja (431xxxxxK).

  2. Bernad Losada, Eugenio (430xxxxxM).

  3. Beteta Galindo, Pedro José (431xxxxxX).

  4. Cuesta Solana, Óscar (431xxxxxC).

  5. García Domínguez, José Félix (430xxxxxB).

  6. Malagón Álvarez, Juan Pedro (431xxxxxM).

  7. Rodríguez Ramírez, José Raúl (431xxxxxK).

Relació d'aspirants exclosos: 

  1. García Pujol, Francisco (431xxxxxP). NO ACREDITA ESTAR EN POSSESSIÓ DE L'ACREDITACIÓ PROFESSIONAL D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS EMESA PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS.
  2. Pérez Richardson, Estefano (431xxxxxG). NO ACREDITA ESTAR EN POSSESSIÓ DE L'ACREDITACIÓ PROFESSIONAL D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS EMESA PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS.

 

Marratxí, 5 de novembre de 2021

El batle Miquel Cabot Rodríguez