Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2021 pel qual es prorroga l’Acord del Consell de Govern de 27 de setembre de 2021 pel qual s’estableixen mesures excepcionals per a la reactivació de l’activitat econòmica vinculada a l’oci nocturn, com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19

    Número d'edicte 11366 - Pàgines 44677-44682

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 8 de novembre de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes

    Número d'edicte 11438 - Pàgines 44683-44685