Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MAÓ

Núm. 513729
Llistat definitiu de les persones admeses i matriculades per a les activitats del programa Estiu Jove 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 45.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 ‘octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el present anunci publicam la resolució pel Decret d'Alcaldia 2021/DA/0004000, del llistat definitiu de les persones admeses  i matriculades,  per a les activitats del programa Estiu Jove 2021 del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Maó, que es relacionen a continuació

Primer : Aprovar el llistat definitiu de persones admeses, que s'adjunta a continuació:

FOTOGRAFIA CREATIVA

Esperanza Pons Camps                            ****3560Z

Yurbith Zamaria Arias Martínez              732****2

Miquel Gabarró Miras                             ***6879*T

Toni Orfila Tudurí                                    4****940M

Mª. Engracia Pons Pons                           41****43T

Laura Torres Fontcuberta                         415****8X

Francesca Andreu Martí                           4150****Y

Francisco Pons Alonso                             *1501***N

Luis Gómez Olmo                                   **5023**N

Pedro Pretus Buils                                   ***9249*Z

Mª. Jesús Márquez Piris                           41****90S    (2 sol·licituds)

Carolina Vega Bolívar                             **5036**H

Cristina Capó Camps                               ***0709*F

Susana Iglesias Quiñonero                       3****876N

José A. Bespín Minguilón                        ****0106N

HÍPICA DIMARTS

Margarita Sabino Coll                             ****9118B

Laura Gil Seguí                                        4****219Y

Margarita Peña Camps                             41****12V      (2 sol·licituds)

Sarah Martos Humblot                             415****8Q

Toni Orfila Tudurí                                    *1499***M

Mª Engracia Pons Pons                            **4975**T

Pedro Pretus Buils                                   ***9249*Z

María Jesús Márquez Piris                       ****1790S      (2 sol·licituds)

Beatriz Norma Ramos                             416****4V

Susana Iglesias Quiñonero                      3733****N

HÍPICA DIJOUS

Pilar González Gálvez                             3402****J

María José Lastra López                          Y****906B

Susana Giordano Urquía                          116****57

Trinidad Sancho Clemente                       4150****M

Lidia Mercedes Yturralde Matamoros     41755***K

María Fernández Navarro                        **5058**P

Eva María San Anastasio Tudurí             ***0899*L

Ana Isabel Moll Llopis                            ****0964V      (2 sol·licituds)

Víctor Sepúlveda Lopera                         308****N

Vanessa Camps Albis                               4150****H

Elvira Giménez Pons                               ****4568X

ESCALADA

Margarita Sabino Coll                              ****9118B

María José Lastra López                          Y****906B

Ainhoa Diez Lerga                                   44****76X

María del Mar Moya García                    241****2Z

Laura Gil Seguí                                        **5042**Y

Auba Maria Moragues Bonnin                415****1A

Sarah Martos Humblot                             4151****Q

Laura Mayor Abad                                   ****5005F

Marleny Obispo Pereira                           **6390**Y

Elvira Giménez Pons                               ****4568X

Susana Torrente Carrafa                          4****458R

Miguel Messara Godoy                            4150****N      (2 sol·licituds)

David Colomer Domenech                      46****45B

ART URBÀ

Esperanza Pons Camps                            ****3560Z

Auba Maria Moragues Bonnin                4150****A

Miguel A. Dechamps Montañés              ****8642J

Percy Acosta Gutiérrez                            4161****P      (2 sol·licituds)

Dolores Antonio Florit                             ****8161C

CAIAC I ACTIVITATS AQUÀTIQUES

María José Lastra López                          Y****906B

Ainhoa Díez Lerga                                   44****76X

María del Mar Moya García                    241****2Z

Laura Gil Seguí                                        *1504***Y

Margarita Peña Camps                             **5004**V      (2 sol·licituds)

Sarah Martos Humblot                             ***1119*Q

Elena Pozo Reverte                                  ****3841C

Pilar González Gálvez                             3402****J

Mª de los Ángeles Orfila Ferrer               4150****C

Eva María San Anastaio Tudurí               4****993L

Toni Orfila Tudurí                                    414****0M

Mª. Engracia Pons Pons                           **4975**T

Susana Iglesias Quiñonero                      ***3287*N

Laura Mayor Abad                                   ****5005F

Ascensión Castillo Román                       3****881K

Diana de la Rubia Aragón                        042****1H

Nuria Gil Thomas                                    415****3Y

Ana Isabel Moll Llopis                            *1500***V      (2 sol·licituds)

Luisa María Triay Torrent                        41****95Q

Pedro Pretus Buils                                    414****7Z

María Jesús Márquez Piris                       4150****S      (2 sol·licituds)

Cristina Gómez Esteve                             41****63E

Marta Cantamisa Mercadal                      ****1844T

María Susana Ruesjas Ruesjas                 X48****9B

Mauricio Gomes Da Silva                        41****77T

Marleny Obispo Pereira                           **6390**Y

David Colomer Domenech                       46****45B

 

Maó, 26 d'octubre de 2021

El tinent d'Alcaldia d'Educació i Joventut

Antoni Carrillos Cantó