Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Núm. 513712
Aprovació provisional del Pla Especial de Protecció (PEP) del Conjunt Històric de Ruberts i del Pla Especial de Protecció (PEP) del Conjunt Històric de Biniali i el seu entorn

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En Sessió Ordinària del Ple, celebrada en data 16.09.2021, l'Ajuntament de Sencelles prengué, entre d'altres, els següents

ACORDS

 Aprovar provisionalment

  • el Pla Especial de Protecció (PEP) del Conjunt Històric de Ruberts i
  • el Pla Especial de Protecció (PEP) del Conjunt Històric de Biniali i el seu entorn.

Per tant, s'acorda també l'obertura d'un període d'exposició al públic de 45 dies, comptat des del dia següent a la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears ( BOIB), a fi que durant l'esmentat termini es puguin presentar els suggeriments i al·legacions que es considerin oportuns.

El Pla Especial de Protecció (PEP) del Conjunt Històric de Ruberts i el Pla Especial de Protecció (PEP) del Conjunt Històric de Biniali i el seu entorn.

Romandran exposats al públic a les dependències municipals situades a la Plaça de la Vila 7 de Sencelles, en horari d'atenció al públic i a la web www.sencelles.cat.

 

Sencelles, 27 d'octubre de 2021

El batle Joan Carles Verd Cirer