Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 262525
Anunci de notificació de Baixes d'ofici del Padró municipal d'habitants per inscripció indeguda

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que es disposa en els articles 54 i 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals, i la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaría, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal

Vist l'acord pres pel Consell d'Empadronament en el que s'aprova la baixa del padró municipal dels habitants que es van proposar per part d'aquest Ajuntament en la tramitació d'aquest expedient, i en virtut del Decret d'Alcaldia de dia 23/06/2021, es procedeix a DECLARAR LA BAIXA D'OFICI del Padró Municipal d'Habitants de les persones que es detallen tot seguit:

Núm. Expedient

Document

Data Naixement

EXPEDIENT BII 008-2021

QC2180863

30/09/1991

EXPEDIENT BII 009-2021

Y2190894C

24/04/1958

EXPEDIENT BII 010-2021

02554412D

04/09/1969

EXPEDIENT BII 011-2021

41510146E

07/10/1990

EXPEDIENT BII 012-2021

41508750Y

22/03/1983

EXPEDIENT BII 012-2021

41612680E

06/08/2001

EXPEDIENT BII 012-2021

41612681T

28/02/2004

EXPEDIENT BII 012-2021

41639099Z

10/08/2009

EXPEDIENT BII 012-2021

41505331Z

12/02/1979

EXPEDIENT BII 013-2021

41610384A

19/11/1959

EXPEDIENT BII 013-2021

41613746F

07/12/1987

EXPEDIENT BII 013-2021

51261845C

02/10/1974

EXPEDIENT BII 014-2021

41609000E

14/05/1997

EXPEDIENT BII 014-2021

41607444F

20/11/1965

EXPEDIENT BII 014-2021

41605509G

19/02/1996

EXPEDIENT BII 015-2021

Y22068995

03/07/1978

EXPEDIENT BII 015-2021

Y6818991B

22/12/1996

EXPEDIENT BII 015-2021

41639394X

05/12/1978

EXPEDIENT BII 015-2021

41639785X

08/09/2000

EXPEDIENT BII 015-2021

X6467172D

18/12/1964

EXPEDIENT BII 015-2021

AAF231934

25/10/2000

EXPEDIENT BII 015-2021

Y7231575K

28/11/1996

EXPEDIENT BII 016-2021

41509171J

10/08/1986

EXPEDIENT BII 016-2021

41508089N

14/04/1986

EXPEDIENT BII 016-2021

 

14/03/2019

EXPEDIENT BII 017-2021

50266336C

15/07/1943

EXPEDIENT BII 017-2021

41607708H

01/02/1964

EXPEDIENT BII 018-2021

X2294550R

22/11/1968

 

Ho propòs i ho signo jo, la Batlessa, Juana Escandell Salom, a Es Castell en la data de la signatura electrònica que consta sota d'aquest document.

 

Es Castell, en el dia de la signatura electrònica (23 de juny de 2021)

La batlessa

Juana Escandell Salom