Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

Núm. 261994
Correcció anunci d’oferta pública en règim d’arrendament dels locals propietat de l’IBAVI

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El passat 20 de març es va publicar l'anunci de l'acord del Consell d'Administració de l'IBAVI, que en sessió celebrada l'11 de febrer de 2021, va aprovar l'oferta pública en règim d'arrendament dels locals que actualment es troben vacants i dels que es puguin  anar recuperant per qualsevol motiu en el futur.

Detectada una errada en la transcripció de la taula de preus, més concretament a la llista de preus per metre quadrat quan es tracta d'entitats sense ànim de lucre, mitjançant el present edicte es passa a corregir l'errada material, publicant els preus correctes.

MUNICPI

GRUP

LOCAL

DIRECCIO

M2/SC

PREU GENERAL LLOGUER/M2

PREU ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE/M2

PREU GENERAL LLOGUER MENSUAL

PREU ENTITATS SENSE ANIM DE LUCRE LLOGUER MENSUAL

MERCADAL

17 H MERCADAL

LOCAL 1

Via Ronda 112

38

4,23 €

2,54 €

160,55 €

96,33 €

MAO

 

66  H VIVES LLULL

LOCAL 2

Crtra. Ciutadella 89

86,66

3,48 €

2,09 €

301,14 €

180,69 €

LOCAL 3

Crtra. Ciutadella 91

40,17

3,48 €

2,09 €

139,59 €

83,75 €

MANACOR

20 H ES SERRALT

LOCAL 5

Ronda del Port 64, interior

169,05

3,47 €

2,08 €

585,76 €

351,45 €

PALMA

22 H ES VIVERO

LOCAL 1

Melicotoner 9

65,81

3,63 €

2,18 €

238,89 €

143,33 €

LOCAL 2

Gabriel Fuster y Mayans 8

58,05

3,63 €

2,18 €

210,72 €

126,43 €

 

Palma, 23 de juny de 2021

La directora gerent Cristina Ballester Parets