Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 9140
Correcció d'errada material Constitució Borsí d'Auxiliars Administratius

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Correcció d'errades edicte 8934 publicat en el BOIB núm. 126 de 14 de setembre de 2019 de constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius funcionaris, escala administració, subescala auxiliar.

Pel present, es corregeixen els errors de transcripció advertits en l'anunci publicat en el BOIB

núm. 126 de 14 de setembre de 2019, edicte 8934, pel que fa al número d'ordre de dos aspirants del llistat:

On deia:

15 Coll Campaner, Maria Antònia             41****84 - W   12,19     41,56                   53,75

16 Pujadas Estrany, Francisca                    ****0814 - G     10         43,75                   53,75

Ha de dir:

15 Pujadas Estrany, Francisca                    ****0814 - G     10         43,75                    53,75

16 Coll Campaner, Maria Antònia             41****84 - W   12,19     41,56                    53,75

La qual cosa es fa pública per coneixement general i als indicats efectes.

 

Alcúdia, 16 de setembre de 2019

La Batllessa

Bàrbara Rebassa Bisbal