Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 9/2023, de 3 d’abril, de modificació de la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes de les Illes Balears

    Número d'edicte 3183 - Pàgines 18858-18871

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Ordre 12/2023 de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 5 d’abril de 2023 per la qual es fixen les quanties actualitzades de les subvencions per les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions autonòmiques del 28 de maig de 2023

    Número d'edicte 3246 - Pàgines 18872-18873

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord d’aprovació definitiva de la Modificació puntual número 8 del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca relativa al canvi de qualificació de dues parcel·les en sòl rústic a sistema general de comunicació i infraestructures (SSGGCI/IS24, SSGGCI/IS25) per a la creació d’unes àrees d’aportació de residus vigilades

    Número d'edicte 3163 - Pàgines 18874-18881

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del terme municipal de Campanet relativa als àmbits del carrer Major i del carrer de la Creu i classificació de sòl urbanitzable directament ordenat d’equipament assistencial

    Número d'edicte 3165 - Pàgines 18882-18887

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la Modificació Puntual núm. 4 del Catàleg d'Elements d'Interès Artístic, Històric, Ambiental i Patrimoni Històric del terme municipal d'Inca

    Número d'edicte 3158 - Pàgina 18888

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació definitiva - Mod. Crèdit 2/2023

    Número d'edicte 3148 - Pàgina 18889

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva Reglament regulador del teletreball dels empleats públics al servei de l'Ajuntament de Manacor

    Número d'edicte 3181 - Pàgines 18890-18903