Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

    • AJUNTAMENT DE FELANITX

      • Aprovació definitiva de la modificació del Reglament regulador dels usos de l’escola rural de Son Proenç (art. 5. Reserves i art. 9 Desperfectes)

        Número d'edicte 305 - Pàgina 1851