Torna

Comissió de seguiment per a la interpretació i l'anàlisi de l'Acord per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública

Sector públic instrumental de la CAIB

PDF Informe justificatiu de la correcció de la base de dades de preguntes per als processos d'estabilització de l'Administració general i especial, de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental (17 de març de 2023) 

PDF Informe justificatiu de la correcció de la base de dades de preguntes per als processos d'estabilització de l'Administració general i especial, de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com dels temes comuns amb l'Administració local i del seu sector públic instrumental de la CAIB (9 de maig de 2023). NOVETAT

Nota informativa de 30/03/2023: Les preguntes comunes dels temes de la base de dades que s'han modificat per a l'Administració de la CAIB (informe de 17 de març de 2023) també queden modificades en el mateix sentit per a les bases de dades del sector públic instrumental i de l'administració local.

Nota informativa de 11/05/2023: Ja es troben publicades les versions corregides dels temes afectats per l'informe de 9 de maig de 2023.