Base de dades AP (funcionaris) i E nivells 7 i 8 (laborals)

  • Arxiu de text Tema 1 (versió rectificada 9/05/2023)
  • Arxiu de text Tema 2 (versió rectificada 31/05/2023)
  • Arxiu de text Tema 3 (versió rectificada 9/05/2023)
  • Arxiu de text Tema 4 (versió rectificada 9/05/2023)
  • Arxiu de text Tema 5 (versió rectificada 12/01/2023)

PDF Bibliografia temes d'administració electrònica