Base de dades A2 (funcionaris)

 • Arxiu de textTema 1 (versió rectificada 17/03/2023)
 • Arxiu de textTema 2 (versió rectificada 17/03/2023)
 • Arxiu de textTema 3 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 4 (versió rectificada 17/03/2023)
 • Arxiu de textTema 5 (versió rectificada 17/03/2023)
 • Arxiu de textTema 6 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 7 (versió rectificada 17/03/2023)
 • Arxiu de textTema 8 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 9 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 10
 • Arxiu de textTema 11
 • Arxiu de textTema 12 (versió rectificada 17/03/2023)
 • Arxiu de textTema 13 (versió rectificada 17/03/2023)
 • Arxiu de textTema 14 (versió rectificada 17/03/2023)
 • Arxiu de textTema 15 (versió rectificada 17/03/2023)
 • Arxiu de textTema 16 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 17 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 18 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 19 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 20 (versió rectificada 9/05/2023)

PDF Bibliografia temes d'administració electrònica