Base de dades A1 (funcionaris)

 • Arxiu de textTema 1 (versió rectificada 12/01/2023)
 • Arxiu de textTema 2
 • Arxiu de textTema 3 (versió rectificada 17/03/2023)
 • Arxiu de textTema 4 (versió rectificada 17/03/2023)
 • Arxiu de textTema 5 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 6 (versió rectificada 12/01/2023)
 • Arxiu de textTema 7 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 8 (versió rectificada 12/01/2023. Renumerat i corregit l'ordre de les preguntes respecte de la versió castellana 16/01/2023)
 • Arxiu de textTema 9 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 10 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 11 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 12 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 13 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 14 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 15 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 16 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 17 (versió rectificada 17/03/2023)
 • Arxiu de textTema 18 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 19 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 20 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 21
 • Arxiu de textTema 22 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 23
 • Arxiu de textTema 24
 • Arxiu de textTema 25
 • Arxiu de textTema 26 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 27 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 28 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 29 (versió rectificada 9/05/2023)
 • Arxiu de textTema 30 (versió rectificada 12/01/2023)

PDF Bibliografia tema 25

PDF Bibliografia temes d'administració electrònica