Administració de la CAIB

PDF Resolució de la directora general de Funció Pública, per la qual s'aprova la base de dades de preguntes i de respostes alternatives dels processos d'estabilització per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial i de personal laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i se'n disposa la publicació

PDF Resolució de la directora general de Funció Pública, de correcció de les errades advertides en l'aprovació de la base de dades de preguntes i de respostes alternatives dels processos d'estabilització per cobrir les places de personal funcionari de l'administració general i especial i de personal laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i se'n disposa la publicació

PDF Informe justificatiu de la correcció de la base de dades de preguntes per als processos d'estabilització de l'Administració general i especial i de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i publicació en castellà de l'esmentada base de dades (11 de gener de 2023)

PDF Informe justificatiu de la correcció de la base de dades de preguntes per als processos d'estabilització de l'Administració general i especial, de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic Instrumental (17 de març de 2023)

PDF Informe justificatiu de la correcció de la base de dades de preguntes per als processos d'estabilització de l'Administració general i especial, de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com dels temes comuns amb l'Administració local i del seu sector públic instrumental de la CAIB (9 de maig de 2023). 

Nota informativa de 11/05/2023: Ja es troben publicades les versions corregides dels temes afectats per l'informe de 9 de maig de 2023.

Nota informativa de 31/05/2023: En relació a l’informe justificatiu de la correcció de la base de dades de preguntes de data 9 de maig de 2023, s’ha detectat que no s’han realitzat correctament algunes de les modificacions indicades. Per tant, es modifiquen d’acord amb les indicacions de l’informe esmentat:

- Grup C1, tema 7, pregunta 22.

- Grup C2, tema 8, pregunta 15.

- Grup AP, tema 2, s’ha reordenat la versió catalana per fer-la coincidir amb la castellana.