Administració local

Nota informativa de 30/03/2023: Les preguntes comunes dels temes de la base de dades que s'han modificat per a l'Administració de la CAIB (PDF informe de 17 de març de 2023) també queden modificades en el mateix sentit per a les bases de dades del sector públic instrumental i de l'administració local.

PDF Informe justificatiu de la correcció de la base de dades de preguntes per als processos d'estabilització de l'Administració general i especial, de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com dels temes comuns amb l'Administració local i del seu sector públic instrumental de la CAIB (9 de maig de 2023). 

Nota informativa de 11/05/2023: Ja es troben publicades les versions corregides dels temes afectats per l'informe de 9 de maig de 2023.

Nota informativa de 31/05/2023: En relació a l’informe justificatiu de la correcció de la base de dades de preguntes de data 9 de maig de 2023, s’ha detectat que no s’han realitzat correctament algunes de les modificacions indicades. Per tant, es modifiquen d’acord amb les indicacions de l’informe esmentat:

- Grup C1, tema 7, pregunta 22.

- Grup C2, tema 8, pregunta 15.

- Grup AP, tema 2, s’ha reordenat la versió catalana per fer-la coincidir amb la castellana.