Sol·licitud de classificació

Iniciació de l'expedient

Per iniciar l'expedient de classificació, us heu d'instal·lar el programa de classificació d'empreses i heu de seguir les instruccions del dossier següent:

     - Classificació d'obres i de serveis

 Instal·lació del programa de classificació d'empreses

Per instal·lar correctament l'aplicació, heu de descarregar primerament el següent Document d'ajuda.

Per descarregar l'aplicació de classificació empresarial clicau aquí: claemp (aprox. 33 MB)

AVÍS IMPORTANT PER A LES EMPRESES QUE JA ESTIGUIN CLASSIFICADES A LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L'ESTAT O EN QUALSEVOL ALTRA COMUNITAT AUTÒNOMA

Les empreses que vulgueu presentar la sol•licitud de classificació a la Junta Consultiva de les Illes Balears que ja estigueu classificades per la Junta Consultiva de contractació pública de l'Estat o de qualsevol altra Comunitat Autònoma, heu de contactar prèviament amb el personal tècnic de la Junta al telèfon 971177080, per informar-vos del contingut i efectes de l’article 80 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):

a) De manera telemàtica (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), a la seu electrònica de la CAIB, o bé per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o cl@ve permanente. A l'enllaç següent disposau de les instruccions: Presentació electrònica de la sol·licitud i de la documentació.

b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica

Models de certificats:

  1. Certificats d'obra
  2. Certificats de serveis

En el cas que, per valorar una nova sol·licitud de classificació, es tinguin que tenir en compte certificats que ja obren en poder de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’ha d’indicar, expressament, l’any en què van ser presentats aquests certificats.