Prohibicions de contractar

 

Per accedir a la relació d'empreses en situació de prohibició de contractar inscrites en el Registre de Contractistes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, clicau aquí

Per accedir a la relació d'empreses en situació de prohibició de contractar inscrites en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l'Estat, clicau aquí