Models de peu de recurs

 

A continuació trobareu els models de peu de recurs. Es recomana fer-los servir en l'àmbit del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Administració territorial autonòmica     Editor de Text word    PDF pdf

Ens del sector públic instrumental autonòmic que tinguin la consideració d'Administració pública Editor de Text word    PDF pdf

Poders adjudicadors que no són administració pública: Editor de Text word   PDF pdf