Enllaços 

A continuació trobareu les pàgines web dels òrgans consultius en matèria de contractació o las relatives a la contractació de l'Administració general de l'Estat i de les comunitats autònomes, i també altres pàgines web d'interès:

Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat

Andalusia

Aragó

Astúries

Canàries

Cantàbria

Castella la Manxa

Castella i Lleó

Catalunya

Comunitat de Madrid

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galícia

La Rioja

Múrcia

Navarra

País Basc 


A continuació, podeu accedir a altres enllaços d'interès:

Novetats (enllaç a la Junta Consultiva de Contractació de Catalunya)

Jurisprudència (enllaç a la Junta Consultiva de Contractació de Catalunya)

Plataforma de Contractació del Sector Públic

Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals del País Basc

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

Tribunal Administratiu de Contractació Pública de la Comunitat Autònoma de Galícia

Tribunal Administratiu de Contractes Públics d'Aragó

Tribunal Administratiu de Contractes Públics de la Comunitat Autònoma de Canàries

Tribunal Administratiu de Contractació Pública de la Comunitat de Madrid

Tribunal Administratiu de Contractes Públics de Navarra

Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals de la Junta d'Andalusia

Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals de Castella i Lleó

 

Comissió Europea

EUR-Lex: el Dret de la Unió Europea

Mercat Interior: Contractació pública

Oficina de Publicacions de la Unió Europea

SIMAP: Sistema d'informació per a la contractació pública europea

PEPPOL (contractació electrònica paneuropea)

Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Observatorio de Contratación Pública

Contratos de obras

Contratos del Sector Público