Comissió Permanent

Presidenta

Sra. Catalina Mir Ferrer

Vicepresident

Titular:

Suplent:

Vocals

Secretària general de la Conselleria de Salut:

Titular: Sra. Esperanza Reverte Lorenzo

Suplent: Sr. José Manuel Busquets Sánchez

Secretària general de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat

Titular: Sra. Catalina Ferrer Bover

Suplent: Sra. Bárbara Marqués Domingo

Secretària general de la Conselleria d'Educació i Universitats:

Titular: Sra. Maria del Pilar Guasp Bergas

Suplent: Sr. Pedro J. Moyano Marín

Intervenció General:

Titular: Sr. Carlos Bonet Serra

Suplents: Sr. Bartomeu Matas Martorell i Sra. Catalina Crespí Socías

Direcció de l'Advocacia:

Titular: Sr. José Ramón Ahicart Sanjosé

Suplent: Sr. Francisco J. Martorell Fuster

Representant de les organitzacions empresarials:

Titular: Sr. Francisco Simó Lladó (CAEB)

Suplent: Sr. Andrés Moll Linares (CAEB)

 

Secretària

Sra. Mª Matilde Martínez Montero