Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Cercador de legislació autonòmica i de textos consolidats* 


*El Departament d'Estudis Autonòmics de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest cercador. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent.

La base de dades de legislació autonòmica és un cercador normatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que recopila, amb les seves modificacions:

  • Totes les lleis i tots els decrets promulgats des de l'any 1983 fins a l'actualitat, en la seva versió en català.
  • Els textos consolidats de les lleis i decrets autonòmics des de 1983, en la seva versió en català (aquests textos no tenen caràcter oficial i s'ofereixen per facilitar la consulta de les normes després de les seves modificacions).
  • Les ordres publicades a partir de l'any 2024 (s'està treballant en la recopilació de les anteriors).

Aquest cercador permet localitzar aquestes normes mitjançant alguna de les opcions següents:

—   Per l'any en què es varen dictar.

—   Per títol o número de norma. [+]

—   Per camp temàtic. [+]

—   Per terme exacte.

norma_autom.jpg

    CERCADOR

Aquest cercador és un instrument amb pretensió d'exhaustivitat, en què consta la totalitat de la normativa. Per aquest motiu, i a efectes sistemàtics, la informació es classifica i s’identifica visualment de la manera següent:

ico_verde.gif Normes vigents
ico_rojo.gif Normes derogades
ico_amarillo.gif Normes considerades fora d'ús o de vigència limitada
ico_azul.gif Decrets del/de la president/a

Darreres actualitzacions

18/04/2024 Llei 2/2024, d’11 d’abril, de creació del Registre de Transparència i Control del Patrimoni i de les Activitats dels Càrrecs Públics de les Illes Balears
09/04/2024 Ordre 11/2024 del conseller de Turisme, Cultura i Esports [de 3 d’abril de 2024] per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajudes per finançar projectes /innovadors a través de la cooperació amb l'objectiu de cercar, implementar i digitalitzar solucions innovadores sostenibles als establiments turístics de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation EU

Veure totes