Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/11/2022

Llei 9/2022, de 23 de novembre, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA \ ECONOMIA I EMPRESA

BOIB núm. 155, de 29 de novembre de 2022

Afectada per:

Correcció d’una errada advertida en les versions catalana i castellana de la Llei 9/2022, de 23 de novembre, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 155, de 29 de novembre de 2022 BOIB núm. 165, de 20 de desembre de 2022

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei de les Illes Balears 9/2022, de 23 de novembre, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada BOIB núm. 76, de 8 de juny de 2023

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei de les Illes Balears 9/2022, de 23 de novembre, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada BOIB núm. 76, de 8 de juny de 2023

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document