Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

19/11/1986

Llei 7/1986, de 19 de novembre, de taxes de la Comunitat Autònoma

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 7/1986, de 19 de novembre, de taxes de la Comunitat Autònoma BOCAIB núm. 039 de 1986

Afectada per:

Llei 5/1987, de 18 de març, de modificació de determinats conceptes de l'annex de la Llei 7/1986, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 040 de 1987  

Llei 13/1988, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1989 BOCAIB núm. 157 de 1988 i BOCAIB núm. 003 de 1989

Llei 14/1990, de 20 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1991 BOCAIB núm. 159 de 1990

Llei 6/1992, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1993 BOCAIB núm. 158 de 1992

Llei 10/1993, d'1 de desembre, de regulació de determinades taxes BOCAIB núm. 157 de 1993

Llei 11/1993, de 22 de desembre, de pressupost generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1994 BOCAIB núm. 159 Ext. de 1993

Llei 4/1994, de 29 de novembre, de mesures en relació amb diverses figures tributàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 154 de 1994

Llei 10/1995, de 20 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de patrimoni BOCAIB núm. 163 de 1995  

Llei 5/1996, de 18 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives BOCAIB núm. 162 de 1996

Llei 2/1997 del 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 076 de 1997

Llei 11/1998 de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 163 de 1998