Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/12/1994

Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esport

CONSELLS INSULARS \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES

BOCAIB núm. 159 de 1994

Afectada per:

Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de Consells Insulars BOIB núm. 134 de 2000

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document