Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

31/12/2001

Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública

HISENDA I PRESSUPOSTS

 BOIB núm. 156 Ext. (511), de 31 de desembre de 2001

Afectada per:

Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública BOIB núm. 186, de 30 de desembre de 2004

Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010 BOIB núm. 189, de 29 de desembre de 2009

Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes a les Illes Balears BOIB núm. 106, de 7 d'agost de 2014

Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document