Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/12/2001

Llei 19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002 BOIB núm. 156 Ext. (511) de 2001

Afectada per:

Llei 7/2002, de 21 de juny, per la qual s'autoritza la modificació del nivell d'endeutament de la comunitat autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre de 2002 i es modifica la Llei 19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002 BOIB núm. 079 de 2002

Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 098 de 2005

Per a més informació podeu descarregar el següent document