Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

14/12/2001

Llei 16/2001, de 14 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins

TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES \ CONSELLS INSULARS

BOIB núm. 153 de 2001

Afectada per:

Llei 12/2005, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2006 BOIB núm. 196 de 2005

Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars BOIB núm. 087 de 2014

Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 BOIB núm. 178 de 2014

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 BOIB núm. 163 de 2018

Per a més informació podeu descarregar el següent document