Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

14/03/1985

Llei 1/1985, de 14 de març, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1985

HISENDA I PRESSUPOSTS

Llei 1/1985, de 14 de març, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1985 BOCAIB núm. 9 de 1985

Afectada per:

Correcció d'errades BOCAIB núm. 015 de 1985

Decret 9/1986, de 29 de gener, pel qual es prorroguen els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l'exercici de 1985, fins a l'aprovació dels de 1986 BOCAIB núm. 5 de 1986

Per a més informació podeu descarregar el següent document