Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

31/12/2022

Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023

HISENDA I PRESSUPOSTS

BOIB núm. 171, de 31 de desembre de 2022

Afectada per:

Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2023 pel qual es modifica l’annex 21, «Mòduls econòmics de la distribució de fons públics per al sosteniment de centres educatius privats concertats de les Illes Balears per a l’any 2023», de la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023 BOIB núm. 32, de 14 de març de 2023

Llei 6/2023, de 16 de març, d’àrees municipals d’impuls comercial de les Illes Balears BOIB núm. 36, de 21 de març de 2023

Llei 9/2023, de 3 d’abril, de modificació de la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes de les Illes Balears BOIB núm. 44, de 8 d’abril de 2023

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023 BOIB núm. 76, de 8 de juny de 2023

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023 BOIB núm. 83, de 20 de juny de 2023

Decret llei 5/2023, de 28 d’agost, de mesures urgents en l’àmbit educatiu i en el sanitari BOIB ext. núm. 120, de 29 d'agost de 2023

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023 BOIB núm. 145, de 26 d’octubre de 2023

Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024 BOIB núm. 176, de 30 de desembre de 2023

Per a més informació podeu descarregar el següent document