Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

22/04/2003

Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears

SALUT

BOIB núm. 55, de 22 d'abril de 2003

Afectada per:

Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 179 Ext., de 29 de desembre de 2003

Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública BOIB núm. 186, de 30 de desembre de 2004

Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005

Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats anticipades BOIB núm. 36, d'11 de març de 2006  

Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives BOIB núm. 196, de 29 de desmbre de 2007

Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2009 BOIB núm. 182, de 27 de desembre de 2008

Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 112, de 29 de juliol de 2010

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012 BOIB núm. 195 Ext., de 30 de desembre de 2011

Decret llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears BOIB núm. 37, de 10 de març de 2012

Decret llei 7/2012, de 15 de juny, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, i altres activitats BOIB núm. 90, de 21 de juny de 2012

Decret llei 9/2012, de 20 de juliol, de mesures per a la reorganització del Servei de Salut de les Illes Balears BOIB núm. 106, de 21 de juliol de 2012

Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat BOIB núm. 129, d'1 de setembre de 2012

Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries BOIB núm. 177, de 29 de novembre de 2012

Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 BOIB núm. 195, de 29 de desembre de 2012

Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014 BOIB núm. 181, de 31 de desembre de 2013

Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la persona en el procés de morir BOIB núm. 44, de 28 de març de 2015 

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 44, de 28 de març de 2015

Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 BOIB ext. núm. 160, de 29 de desembre de 2017

Decret llei 3/2023, de 13 de març, pel qual s’estableixen ajuts i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per la borrasca Juliette a la serra de Tramuntana i altres indrets de l’illa de Mallorca BOIB ext. núm. 33, de 15 de març de 2023

Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024 BOIB núm. 176, de 30 de desembre de 2023

Enlaces de interes:

Per a més informació podeu descarregar el següent document