Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

20/05/1986

Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears

LLENGUA

BOCAIB núm. 15, de 20 de maig de 1986

Afectada per:

Correcció d'errada BOCAIB núm. 16, de 30 de maig de 1986

Recurs d'inconstitucionalitat número 955/1986, plantejat pel Govern de la Nació contra determinats preceptes de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, del Parlament de les Illes Balears BOCAIB núm. 30, de 20 de setembre de 1986

Recurs d'inconstitucionalitat número 955/1986, promogut pel president del Govern contra determinats preceptes de la Llei del Parlament de les Illes Balears 3/1986, de 29 d'abril BOCAIB núm. 20, de 14 de febrer de 1987

Pleno. Recurso de inconstitucionalidad número 955/1986. Sentencia número 123/1988, de 23 de junio

Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 44, de 3 d'abril de 2003

Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 188, de 30 de desembre de 2006

Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 106, de 21 de juliol de 2012

Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears BOIB núm. 18, de 6 de febrer de 2016

Enlaces de interes:

Per a més informació podeu descarregar el següent document