Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

02/12/2011

Decret llei 6/2011, de 2 de desembre, de Mesures Tributàries Urgents

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret llei 6/2011, de 2 de desembre, de Mesures Tributàries Urgents BOIB núm. 183 de 2011

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de 16 de desembre de 2011 de rectificació d'alguns errors materials observats en el Decret llei 6/2011, de 2 de desembre, de mesures tributàries urgents BOIB núm. 190 de 2011

 

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 6/2011, de 2 de desembre, de mesures tributàries urgents BOIB núm. 194 de 2011

 

Correcció d'errada d'ubicació de l'edicte 26543, (BOIB núm 194 de data 29-12-2011), referit a 'Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 6/2011, de 2 de desembre, de mesures tributàries urgents' BOIB núm. 006 de 2012

Llei 3/2012, de 30 d'abril, de mesures tributàries urgents BOIB núm. 068 de 2012