Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/08/2020

Decret llei 12/2020, de 28 d'agost, pel qual es modifica el règim transitori per a la percepció de determinades prestacions establertes en el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, es modifica el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, i es modifiquen les exigències...

SERVEIS SOCIALS \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

BOIB núm. 150, de 29 d’agost de 2020

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 12/2020, de 28 d’agost, pel qual es modifica el règim transitori per a la percepció de determinades prestacions establertes en el Decret llei 10/2020, de 12 de juny; es modifica el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol; i es modifiquen les exigències de personal en les residències de persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 (RGE núm. 13964/20) BOIB núm. 169, d’1 d’octubre de 2020