Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/08/2020

Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears

MEDI AMBIENT

BOIB núm.150, de 29 d’agost de 2020

Afectat per:

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears BOIB núm. 212, de 22 de desembre de 2020

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears BOIB núm. 83, de 24 de juny de 2021

Llei 9/2022, de 23 de novembre, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada BOIB núm. 155, de 29 de novembre de 2022

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document