Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

22/12/1988

Decret 98/1988, de 22 de desembre, regulador del funcionament economico-administratiu dels serveis de menors

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 98/1988, de 22 de desembre, regulador del funcionament economico-administratiu dels serveis de menors BOCAIB núm. 011 de 1989

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015