Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

22/12/1988

Decret 95/1988, de 22 de desembre, pel qual es designen vocales de la Comissió Tècnica Interinsular (CTI), en representació del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 95/1988, de 22 de desembre, pel qual es designen vocales de la Comissió Tècnica Interinsular (CTI), en representació del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 003 de 1989

Afectat per:

Correcció d'errades advertides a la publicació del Decret 95/1988, de 22 de desembre, de designació de vocales de la Comissió Tècnica Interinsular (CTI), en representació del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 016 de 1989