Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

30/12/1988

Decret 93/1988, de 30 de desembre, pel qual s'encomanen a les Oficines Liquidadores dels Districtes Hipotecaris de Menorca i d'Eivissa-Formentera funcions en la gestió i liquidació de l'Impost sobre Successions i Donacions

HISENDA I PRESSUPOSTS \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 93/1988, de 30 de desembre, pel qual s'encomanen a les Oficines Liquidadores dels Districtes Hipotecaris de Menorca i d'Eivissa-Formentera funcions en la gestió i liquidació de l'Impost sobre Successions i Donacions BOCAIB núm. 157 de 1988

Afectat per:

Decret 78/2002, de 31 de maig, pel qual es deroga el Decret 137/2000, de 13 d'octubre, d'organització i funcions del Departament Juridicotributari BOIB núm. 070 de 2002

Correcció de l'errada advertida en la publicació del Decret 78/2002, de 31 de maig, pel qual es deroga el Decret 137/2000, de 13 d'octubre, d'organització i funcions del Departament Juridicotributari (publicat en el BOIB núm. 70, d'11 de juny de 2002) BOIB núm. 083 de 2002