Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

22/12/1983

Decret 93/1983, de dia 22 de desembre, pel qual s'adscriu el Negociat de Lluita contra la Contaminació, creat per acord del Consell de Govern de dia 21 de juliol de 1983, a la Direcció General de Medi Ambient

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 93/1983, de dia 22 de desembre, pel qual s'adscriu el Negociat de Lluita contra la Contaminació, creat per acord del Consell de Govern de dia 21 de juliol de 1983, a la Direcció General de Medi Ambient BOCAIB núm. 2 de 1984