Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

11/02/1993

Decret 9/1993, d'11 de febrer, pel qual es crea la societat anònima Fires i Congressos de Balears, S.A.

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 9/1993, d'11 de febrer, pel qual es crea la societat anònima Fires i Congressos de Balears, S.A. BOCAIB núm. 031 de 1993

Afectat per:

Correcció d'errades advertides en la publicació del Decret 9/1993, d'11 de febrer, pel qual es crea la societat anònima Fires i Congressos de Balears, S.A. BOCAIB núm. 038 de 1993

Decret 55/1998, de 29 de maig, pel qual es modifica l'article 5 dels estatuts socials de l'Entitat Fires i Congressos de Balears SA, que varen ser aprovats pel Decret 9/1993, d'11 de febrer BOCAIB núm. 075 de 1998

Decret 139/2008, de 19 de desembre, pel qual es modifiquen els Estatuts de la societat Fires i Congressos de Balears SA, amb el règim de la societat com a mitjà propi instrumental de les administracions públiques i dels ens instrumentals BOIB núm. 182 de 2008

Acord del Consell de Govern de 20 de febrer de 2009, de rectificació d'errades en el Decret 139/2008, de 19 de desembre, pel qual es modifiquen els Estatuts de la societat Fires i Congressos de Balears, SA, amb el règim de la societat com a mitjà propi instrumental de les administracions públiques i dels ens instrumentals BOIB núm. 032 de 2009

Decret 102/2010, de 27 d'agost, de dissolució de la societat Fires i Congressos de Balears, SA BOIB núm. 131 de 2010