Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

20/10/1988

Decret 83/1988, de 20 d'octubre, sobre expedients de tramitació anticipada de despesa

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 83/1988, de 20 d'octubre, sobre expedients de tramitació anticipada de despesa BOCAIB núm. 132 de 1988

Afectat per:

Decret 127/1995, de 9 de novembre, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la CAIB BOCAIB núm. 142 de 1995