Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

06/02/2009

Decret 8/2009, de 6 de febrer, de modificació dels Estatuts de la societat Serveis de Millora Agrària, SA

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ AGRICULTURA I RAMADERIA

Decret 8/2009, de 6 de febrer, de modificació dels Estatuts de la societat Serveis de Millora Agrària, SA BOIB núm. 025 de 2009

Afectat per:

Decret 28/2014, de 27 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'entitat pública empresarial Serveis de Millora Agrària i Pesquera BOIB núm. 088 de 2014