Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

23/01/1986

Decret 8/1986 ,de 23 de gener, pel qual es creen el Consell Balear de Caça i els Consells Insulars de Caça

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ CAÇA I PESCA

Decret 8/1986 ,de 23 de gener, pel qual es creen el Consell Balear de Caça i els Consells Insulars de Caça BOCAIB núm. 5 de 1986

Afectat per:

Decret 95/2002, de dia 12 de juliol, pel qual es regulen el Consell Balear de Caça i els Consells Insulars de Caça BOIB núm. 087 de 2002