Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

23/01/2004

Decret 6/2004, de 23 de gener, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'empresa pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TURISME

Decret 6/2004, de 23 de gener, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'empresa pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears BOIB núm. 015 de 2004

Afectat per:

Decret 120/2008, de 14 de novembre, que modifica el Decret 6/2004, de 23 de gener, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'empresa pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears BOIB núm. 163 de 2008

Decret 44/2010, de 5 de març, pel qual es modifica el Decret 6/2004, de 23 de gener, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'empresa pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears BOIB núm. 041 de 2010

Decret 66/2010, de 21 de maig, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'entitat pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears BOIB núm. 077 de 2010