Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

23/01/1986

Decret 6/1986, de 23 de gener, pel qual es disposa el contingut dels fulls d'inscripció padronal oficials a la CAIB

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 6/1986, de 23 de gener, pel qual es disposa el contingut dels fulls d'inscripció padronal oficials a la CAIB BOCAIB núm. 5 de 1986

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015