Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/12/2022

Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen les normes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació de concerts educatius a partir del curs 2023-2024

EDUCACIÓ

BOIB núm. 169, de 29 de desembre de 2022

Afectat per:

Correcció d’errates del Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen les normes que han de regir les convocatòries de concerts educatius a partir del curs 2023-2024 BOIB ext. núm. 170, de 30 de desembre de 2022

Correcció d’errades de la versió catalana advertida en la Correcció d’errates del Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen les normes que han de regir les convocatòries de concerts educatius a partir del curs 2023-2024 BOIB núm. 002, de 5 de gener de 2023

Decret llei 5/2023, de 28 d’agost, de mesures urgents en l’àmbit educatiu i en el sanitari BOIB ext. núm. 120, de 29 d'agost de 2023

Per a més informació podeu descarregar el següent document