Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

20/12/2022

Decret 55/2022, de 19 de desembre, pel qual es regula el busseig en les modalitats professional, extractiu, científic i per a fins de servei públic en aigües marítimes i continentals de les Illes Balears

CAÇA I PESCA

BOIB núm. 165, de 20 de desembre de 2022

Afectat per:

Decret 91/2023, de 15 de desembre, pel qual es regula la pesca marítima i el marisqueig a les zones que integren la xarxa ecològica europea Natura 2000 declarades per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es modifiquen el Decret 22/2016, de 22 d’abril, el Decret 22/2018, de 6 de juliol, el Decret 55/2022, de 19 de desembre i el Decret 19/2019, de 15 de març BOIB núm. 170, de 16 de desembre de 2023

Per a més informació podeu descarregar el següent document