Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/12/2022

Decret 52/2022, de 12 de desembre, pel qual es modifica el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

AGRICULTURA I RAMADERIA \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ