Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

05/02/1987

Decret 5/1987, de 5 de febrer, pel qual es creen tres zones de recaptació a les Illes Balears

HISENDA I PRESSUPOSTS \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 5/1987, de 5 de febrer, pel qual es creen tres zones de recaptació a les Illes Balears BOCAIB núm. 019 de 1987

Afectat per:

Decret 37/1988, de 14 d'abril, pel qual es creen les zones de recaptació de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera BOCAIB núm. 049 de 1988