Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

20/05/1986

Decret 43/1986, de 15 de maig, relatiu a Caixes d'Estalvi, òrgans rectors i control de gestió

ECONOMIA I EMPRESA

BOCAIB núm. 15, de 20 de maig de 1986

Afectat per:

Resolució de la Presidència del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de dia 15 de desembre de 1986, per la qual es fa pública la suspensió de l'aplicació del Decret 43/1986, de 15 de maig, sobre Caixes d'Estalvi BOCAIB núm. 40, de 20 de desembre de 1986

Decret 42/2001, de 23 de març, pel qual es modifica el Decret 6/1984, de 24 de gener, sobre règim de dependència orgànica i funcional de les caixes d'estalvis de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el Decret 43/1986, de 15 de maig, relatiu a caixes d'estalvis, òrgans rectors i control de gestió BOIB núm. 040, de 3 d'abril de 2001

Decret 109/2011, de 18 de novembre, pel qual es modifiquen el Decret 92/1989, de 19 d'octubre, de regulació d'òrgans rectors de les caixes d'estalvis amb domicili social a les Balears, i el Decret 43/1986, de 15 de maig, d'òrgans rectors i control de gestió de les caixes d'estalvis BOIB núm. 181 , de 3 de desembre de 2011

Decret 52/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen els òrgans de govern de les caixes d'estalvis amb seu social a les Illes Balears BOIB núm. 171, de 13 de desembre de 2014

Per a més informació podeu descarregar el següent document